Informatie voor onze instappers en hun ouders

​Binnenkort gaat jullie kapoen naar school. Alle kinderen vanaf 2,5 jaar zijn welkom in de instapklas. 

Naar school gaan betekent een grote stap in het prille leven van een peuter. Met de hulp van de leerkracht en de ouders zal de overgang van de onthaalmoeder, crèche of van thuis goed verlopen.

Hieronder kan je alle info nog even nalezen.

Klaspop Jules

In de klas woont de klaspop ‘Jules’.
“Dag Jules” is een taalontwikkelingsprogramma bestemd voor peuters van 2,5 en 3 jaar.
Samen met Jules werken we rond talrijke thema’s.

Schooluren

De kinderen zijn vanaf 8.15u. welkom in de klas. Kinderen die voor 8.15u. aanwezig zijn op school, komen terecht bij de voorschoolse opvang. 
Het schoolteam vindt het belangrijk dat alle kinderen aanwezig zijn bij het belsignaal om 8.30u. Zo kan er samen gestart worden en wordt dit onthaalmoment niet verstoord door laatkomers. Het onthaal in de zithoek is een belangrijke activiteit waar alle andere activiteiten aan gekoppeld worden.
Een gouden raad van de juf: hou het afscheid ’s morgens kort en zinvol. Een dikke knuffelzoen voor je kapoen en een “tot straks” kunnen zeker al volstaan.
’s Avonds kan je je kapoen om 15.30u. (woensdag om 12.15u.) oppikken aan het klasraam. De kinderen die om 15.45u. (op woensdag om 12.30u.) niet opgehaald zijn, worden naar de naschoolse opvang gebracht. Gebruik het “FERMkaartje” aan de boekentas van je kind indien je gebruik wilt maken van de naschoolse opvang. Zo is het voor iedereen duidelijk wanneer een kind naar de naschoolse opvang gaat.

Communicatie

Aan het begin van een thema (ongeveer om de twee weken) ontvangen jullie een infobrief over de activiteiten die er in de klas gepland staan.
Informatie wordt hoofdzakelijk doorgegeven via ons digitaal communicatiekanaal GIMME.
Installeer de app op je smartphone. Meld je aan. Je volgt de kanalen/klassen  die jou interesseren.

Heb je een vraag voor de juf? Spreek haar dan gerust aan bij het brengen of afhalen van jouw kind. Ben je niet in de mogelijkheid om je kind te brengen of af te halen, dan kan je de leerkracht via mail bereiken: virginie.vanhentenrijk@de-negensprong.be.

Tijdens activiteiten en in de klas worden foto’s genomen van de kinderen. Deze foto’s komen op onze website terecht, meer bepaald op de klaspagina van de Julekesklas. Alleen met het wachtwoord kan je de foto’s bekijken.
Toestemming voor het al dan niet publiceren van de foto van jouw kind kan ten allen tijde gewijzigd worden.

Lunch – tussendoortje

Tijdens de voormiddag verwennen we onze hongerige buikjes met een stuk gesneden (en geschild) fruit. Het fruit wordt in een doosje (met naam) gestopt. Zo wordt de afvalberg beperkt en kunnen overschotjes opnieuw mee naar huis gegeven worden.
Als drankje voorzie je een lekvrije drinkbus gevuld met water. De drinkbussen worden indien nodig bijgevuld met kraantjeswater.

’s Middags eten de kinderen meegebrachte boterhammen of smullen ze van een kom soep en/of een warme maaltijd. De maaltijden worden aangeleverd door de firma ‘Sodexo’. 

Eén leerkracht en enkele toezichters begeleiden de kleuters tijdens het eten en waken erover dat ze voldoende eten.

De onkosten van o.a. de soepen en warme maaltijden, worden tweemaandelijks gefactureerd.

Kinderen die een halve dag komen of ’s middags thuis eten worden om 11.45u. opgehaald aan de voordeur.

Zindelijkheid

De school heeft veel begrip voor de individuele ontwikkeling van elk kind. Niet ieder kind groeit en ontwikkelt even snel. Toch willen we benadrukken hoe belangrijk het in de klas is om zindelijk te zijn. De toiletjes bevinden zich aan de klas en de kleuters kunnen hier elk moment van de dag gebruik van maken. Er zijn ook vaste toiletmomentjes waarop de kinderen naar de wc gaan. Natuurlijk kunnen er buiten deze momenten ongelukjes gebeuren. Op zo’n momenten wordt de kleuter opgefrist in het sanitair blok en krijgt hij nieuwe kleren. Telkens wanneer dit gebeurt, moeten de activiteiten stilgelegd worden en kan er geen aandacht geschonken worden aan de andere kleuters in de klas.
Wanneer we merken dat een kind nog niet zindelijk is, worden er met de ouders concrete afspraken gemaakt om de zindelijkheid te trainen.

Jarigen

Wanneer je kind jarig is, wordt het de hele dag in de bloemetjes gezet.
De jarige mag die dag trakteren met iets lekkers zoals een cake, wafels, koekjes,…
Let op: Er worden geen individuele cadeautjes/zakjes meegegeven aan de klasgenoten. 

Kinderen die jarig zijn in juli worden in juni gevierd.
Kinderen die verjaren in augustus worden in september gevierd.

Allerlei

 • Twee maal per week (maandag en vrijdag) gaan we turnen. De kleuters hebben nog geen turnpantoffels nodig. Gemakkelijke kledij volstaat voor een uurtje sport en plezier.
 • Regelmatig steken we onze knutselhanden uit de mouwen. De knutselwerkjes worden elke vakantieperiode mee naar huis gegeven, zodat jullie er thuis van kunnen genieten. De knutselzak wordt achteraf terug meegebracht naar de klas.
 • ​​Onze kleine kapoenen kennen hun persoonlijk materiaal nog niet. Gelieve je persoonlijk materiaal te naamtekenen: jas, muts, doosjes,….
 • ​In de klas krijgt ieder kind een eigen kenteken. Zo leren ze hun eigen klasmateriaal zelf herkennen. Verloren voorwerpen vind je terug aan de voordeur van de school. Verloren haarrekkers en speldjes vinden jullie terug in het mandje op onze klaskapstok. Speelgoed komt niet mee naar de school!
 • ​Op school is er geen slaapmoment voorzien voor de peuters.
 • In de kleuterschool en de lagere school hanteren we een kindvolgsysteem. De leerkrachten brengen in kaart wat de kinderen allemaal geleerd hebben en welke groeikansen er nog zijn.  Zo kunnen de leerkrachten vlot inspelen op de noden van de kinderen.
 • Alle kinderen van de Negensprong dragen een geel fluohesje van en naar school. Zo is iedereen goed zichtbaar in het verkeer. De juf bezorgt jullie kind een vestje op de eerste schooldag.
 • Buggy’s, fietsen, steps,…. parkeren we onder het afdak aan de schoolpoort. 
 • Zieke kinderen horen niet thuis op school. Verwittig het secretariaat van de school (02/759 96 22) voor 8.30u. als je kind afwezig zal zijn. Via deze weg kan je ook een bestelde soep of maaltijd annuleren.
 • Medicijnen worden enkel toegediend op doktersvoorschrift. Medicijnen worden steeds overhandigd aan de juf. Stop ze nooit los in de boekentas.

​Wat breng je mee naar school?

Wanneer je kind voor het eerst naar de klas komt breng je ook een pakketje reservekledij mee. Vergeet geen sokken, trui of T-shirt. Een ongelukje met water is immers snel gebeurd. Het is gemakkelijk als het in een schoendoos zit.

Gelieve mee te geven de eerste schooldag:

 • Volledig pakket reservekledij (in een schoendoos) – slip – broek – kousen – T-shirt – trui
 • 2 foto’s: één van je kapoen en één van het gezin. (Je kan de foto’s ook mailen: virginie.vanhentenrijk@de-negensprong.be)
 • Doos papieren zakdoeken
 • Boekentas met fruitdoos, koekendoos, drinkbus en boterhammen – Gelieve alles te naamtekenen.

Kinderen die een halve dag blijven, brengen enkel een drinkbus en fruit mee.
Kinderen die een warme maaltijd op school eten, brengen geen boterhammen mee.
Kinderen die in de naschoolse opvang blijven, krijgen ook daar de kans om nog een tussendoortje te eten. Ook dit wordt door de ouders voorzien.
 
Allemaal samen maken we er een spetterend, leerrijk,… schooljaar van!
Alvast bedankt voor de samenwerking
 
Het schoolteam van de Negensprong