Hij komt, hij komt …

Heel de school wacht in spanning af tot de Sint en zijn trouwe vrienden ons een bezoekje komen brengen. Elke dag lezen we in het boek ‘Het Mysterie van De Negensprong’ om ons voor te bereiden op zijn komst!

dd

Gemeentelijke basisschool De Negensprong

Ons verhaal

School dient in de eerste plaats om te leren. We denken dan natuurlijk aan rekenen, schrijven, lezen. Maar in de Negensprong gaan we verder dan dat. We willen hen een stevige, brede basisvorming geven.

Dat betekent voor ons het kind vormen in zijn totale persoonlijkheid, m.a.w. de focus ligt niet enkel op het kind als cognitief wezen. Het moet ook geprikkeld worden op muzisch, motorisch en sociaal-emotioneel vlak. Het spreekt voor zich dat elk kind op zijn niveau moet kunnen leren. Daarom zetten we dan ook volop in op het differentiëren in de klas.